Taxikick

Report abusive taxi drivers in the Philippines


UVX969 - GATEWAY CUBAO

Name of taxi: Unknown

TINANGGIHAN KAMI NA PASAKAYIN KAHIT KITA NAMAN NIYA KASAMA KO NA PWD AT MALAPIT LANG NAMAN ANG PLACE NA PUPUNTAHAN NAMIN.

Choosing passengers