Taxikick

Report abusive taxi drivers in the Philippines


AYS862 - Baguio City

Name of taxi: N/A

Ayaw magpasakay papuntang La Trinidad.. Gusto niya sa high way lang daw..

Refused boarding, Choosing passengers